FuturusXXI Вітаємо Вас на нашому сайті

FUTURUS XXI

Група громадян створила громадську органiзацiю "Європейський фонд сприяння рекреацiйно-природознавчiй, природоохороннiй i гуманiтарнiй дiяльностi "Футурус ХХI". Уже сама назва частково розкриває цiлi i задачi нашого фонду.

Ми прагнемо запровадити кращi досягнення європейського досвiду в дiяльнiсть українських громадських органiзацiй. Без активiзацiї реальних недержавних сил вихiд iз перманентного соцiально-полiтичного глухого кута неможливий. Iснуючi полiтичнi сили, на жаль, вирiшують лише свої егоїстичнi iнтереси i малоймовiрно, що в найближчому майбутньому вони звернуться до нагальних потреб своїх громадян. Ми не претендуємо на загальнiсть своїх рецептiв. Але глибоко переконанi - реальнi, навiть маленькi, загальнокориснi вчинки допоможуть крок за кроком покращити країну.

Якщо люди самi з власної iнiцiативи й волi, у мiру своїх сил, будуть iз серцем змiнювати i удосконалювати навколишнiй свiт на загальне благо, то саме з цеглинок таких добрих справ можливо збудувати iстинно громадське суспiльство, суспiльство здорових i вiльних людей.

Детальніше
2016-11-17

Оголошено перший конкурсний набір заявок!

Перший набір заявок в рамках Програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» (Програма) був оголошений 11 жовтня 2016 року під час Конференції закриття П...
Детальніше
2015-04-30

The international bicycle tour "Pilgrims Way" to Old Catholic monuments of Volyn Region in Western Ukraine

Volunteer biking tour around places of Catholic history: churches, palaces, cemeteries that are almost forgotten. This is a unique opportunity to see, touch, recollect and try to understand the history and enrich your awareness of...
next image

Last Photos